Consell Comarcal del Maresme

Plaça Miquel Biada, 1, , Maresme

Phone number: 937411616

Web page: Web d Consell Comarcal del Maresme

E-Mail: xavier.zarco@ccmaresme.cat

Contact Administrador SOC.
administrator, moderator.

Programs

Services

 • Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'ocupació al Maresme

  El Servei s'encarrega de l'elaboració i manteniment d'una diagnosi socioeconòmica puntual de la comarca tot definint, anualment i d'una manera coordinada amb les administracions locals i amb els agents socioeconòmics, les línies estratègiques i d'actuació en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local.

 • Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

  Aquest servei té com a objectiu aportar coneixement per ajudar els ajuntaments i d'altres organismes locals i entitats de gestió a prendre decisions estratègiques en matèria de desenvolupament local. Això comporta proporcionar assistència tècnica i informació estadística actualitzada sobre diverses variables: demogràfiques, d'activitat econòmica i sobre mercat laboral i qualitat de vida.

 • Maresme Servei d'Emprenedoria

  Maresme servei d'emprenedoria és un servei que ofereix el Consell Comarcal des de l'abril de 2008. Va nèixer com a resposta a dos estudis realitzats al Maresme:

Projects

 • PROGRAMA JOVES PER L'OCUPACIÓ 2012-2013

  El Programa Joves per l’ocupació pretén millorar l’ocupabilitat de les persones joves, i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permetin la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional, i que els ajudi a definir i a construir la seva trajectòria professional.

 • Programa Ocupació per a persones aturades de llarga durada 2012-2013

  És un programa específic per a les persones que pateixen una situació d’atur de llarga durada per tal d’afavorir la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral. L’objectiu d’aquest programa és promoure la formació i la contractació de les persones que porten més de 12 mesos inscrites com a demandants d’ocupació, i que ja no reben ni prestació ni subsidi per desocupació. El programa consisteix en un tractament individualitzat que utilitza diferents mecanismes ocupacionals: orientació, formació, experiència laboral i suport individual a la inserció, creant un itinerari ocupacional i integral.

 • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica

  El Programa té per objectiu aconseguir que el Consell Comarcal del Maresme, i en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es considerin necessàries per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca de la manera més integrada, equilibrada, equitativa i sostenible possible, com també el disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur i sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics per al territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les em

 • Pla Estratègic Xarxa Productes de la Terra Maresme

  Productes de la Terra Maresme és un projecte que té com a principal objectiu posar en valor els productes d'artesania alimentària que es fan a la nostra comarca i ajudar els productors alimentaris de qualitat del Maresme a millorar la producció i comercialització dels seus productes.