• 265
  Friday, 13. March 2015 - 13:27
  Què implica "seguir" algú? És simplement per tenir-lo agregat al meu espai de treball dins "segueixo"?
 • 265
  Wednesday, 11. March 2015 - 16:02
  Hi ha alguna descripció de les diferents categories a les que cal assignar la "documentació" pujada (base coneixemnt vs base experiencial; conclusions vs. estudi de cas...?
 • 3
  Friday, 28. February 2014 - 11:24
  Per sol·licitar les diferents accions que conformen el Projecte “Treball a les 7 comarques”, cal fer-ho amb els impresos específics que per a cada tipus d’acció es troben al catàleg d’impresos de l’adreça d’Internet del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya?
  Reply:

  No, només cal omplir el model de sol·licitud normalitzada del Projecte “Treball a les 7 comarques” per a totes les accions.

  Cal però, acompanyar la sol·licitud amb el corresponent Pla d'execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local que es vol executar en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, d'acord amb allò que s'estableix a l'apartat IV de la Guia de prescripcions tècniques, tant pel que fa a la seva part general: descripció general del pla d'execució anual, com a la part específica: descripció concreta de cada acció a executar.

  For Nemo Remesar
  Friday, 28 February, 2014
 • 3
  Friday, 28. February 2014 - 11:14
  Quines entitats poden presentar-se a la convocatòria de Treball als Barris?
  Reply:

  Per a la convocatòria d'aquest any, la Carta de Serveis del Projecte “Treball als barris” està oberta a tots els ajuntaments que tinguin aprovat el seu projecte d’Intervenció Integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, sense tenir en compte l’any de la seva aprovació.

  Per més informació, pots consultar la guia de prescripcions tècniques del programa: http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/em...

  For Nemo Remesar
  Friday, 28 February, 2014