Notícies

27/07/2018 -

Publicades les ordres de bases dels Programes de suport al desenvolupament local i del projecte Treball als barris

L'objectiu d'aquests projectes és contribuir a l'equilibri territorial i social del territori català.

Enviat per Francesc Xavier... el dv., 27/07/2018 - 07:25

S’han publicat les ordres de bases del projecte Treball als barris i dels Programes de suport al desenvolupament local que gestiona el SOC.

D’una banda, el projecte Treball als barris posa a disposició dels ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local per intervenir en els barris i les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l'Administració, amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri social i territorial del territori català.

I, de l’altra, els Programes de suport al desenvolupament local tenen la finalitat de permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. Són els programes següents:

  • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
  • Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
  • Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.

Properament es publicaran les resolucions de convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions tant dels Programes de suport al desenvolupament local com de Treball als barris.

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1688990.pdf

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689100.pdf