Notícies

18/01/2017 -

El SOC aprova Pla Director de Promoció Econòmica 2017-2020 del Vendrell

En el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
El SOC aprova Pla Director de Promoció Econòmica 2017-2020 del Vendrell

Enviat per Eduard Berlinch... el dc., 18/01/2017 - 21:39

L’objectiu general del pla director és dur a terme un procés de planificació i de definició de l’estratègia operativa que haurà de seguir el municipi i les accions a desplegar en els propers anys, amb la implicació dels diferents agents econòmic i socials del territori per assolir un desenvolupament social i econòmic favorable.

Aquesta estratègia haurà d’adaptar-se a l’estratègia comarcal, que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també hi dóna suport, mitjançant el Pla Estratègic de desenvolupament Econòmic i ocupació del Baix Penedès 2017-2022 atorgat al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Amb aquesta acció es definirà un Pla d’Acció amb uns objectius, les línies estratègiques i els projectes a executar, quantificant els recursos necessaris per executar aquest projectes i identificant el conjunt d’agents implicats per a la seva implementació.

L'Ajuntament del Vendrell té una llarga tradició en la matèria de planificació d'actuacions de promoció econòmica i ocupació. En aquest sentit, tota l'actuació es desenvolupa sota el paraigua d'un pla director, el qual a més, se li ha dotat sempre d'una visió comarcal.

L'any 2015, en el marc de la cooperació que es desenvolupa a nivell comarcal, des del Consell Comarcal es va realitzar, amb el suport i finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, una diagnosi socioecnòmica de la comarca i es van albirar les principals estratègies d'actuació.

Amb aquest Pla director, l’Ajuntament del Vendrell també vol aixoplugar, sota una mateixa àrea institucional tota l'activitat en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació. 

El cost total del Pla Director és de 18.392,00€ on el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvenciona el 80% en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.