Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, , Ripollès

Telèfon de contacte: 972 740936

Pàgina web: Web d Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon

Correu electrònic: mancomunitat@valldecamprodon.org

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Programes

Serveis

 • Mancomunar serveis dels municipis

  A través de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon es mancomunen aquells serveis que per ple queden aprovats per a dur-se a terme de manera conjunta, esdevenint la Mancomunitat l'interlocutor i representant dels sis municipis integrants de l'ens

 • Oficina de turisme

  A través de l'oficina de turismes es dóna atenció als visitants de la Vall i a les seves consultes i es treballa la promoció i difusió conjunta dels sis municipis integrats a la Mancomunitat.

 • AODL de Desenvolupament Rural

  A través de la figura de l'AODL, des de 2008 s'està duent a terme els plans de treball anuals dins del pla estratègic de Desenvolupament Rural Integrat de la Vall de Camprodon

 • Borsa de treball

  A través de la borsa de treball i en coordinació amb la tècnica del dispositiu laboral de Treball a les 7 Comarques, es recull i es transmet les opcions qu disposen aquelles persones en situació d'atur que demanen aquest servei

Projectes

 • Desenvolupament Rural: Suport a sis entitats del territori

  A trav√©s de l'AODL i com a l√≠nia estrat√®gica del pla de treball establert, es d√≥na suport al desenvolupament d'accions i de projectes de sis entitats de la Vall que representen els seg√ľents sectors econ√≤mics: l'agroalimentari, el forestal, el comercial, el tur√≠stic i el de lleure.

 • La Carta del paisatge de la Vall de Camprodon

  Entenent el paisatge no només com a concepte físic científic, sinó també com a una àrea, tal i com és percebuda per les persones, el caràcter de la qual és el resultat de l'acció i la interacció de diversos factors naturals i humans: s'està desenvolupament la programació de les accions de la carta, dins d'una de les línees estratègiques del pla de treball de l'AODL

 • El Pa√≠s d'Art i d'Hist√≤ria transfronterer

  Des de 2009 s'està treballant de manera conjunta i coordinada en el projecte d'aquest label francès que vetlla per la conservació i difusió del patrimoni cultural, artísitic i històric de 30 municipis, 23 francesos i 7 de catalans, a través del desenvolupament d'actuacions en l'àmbit de la difusió dels recursos patrimonials, la promoció turística i la dinamització socioeconòmica d'àrees rurals.

 • Turisme sostenible

  A través d'accions integrades i de manera coordinada entre les accions dels projectes de la Mancomunitat, s'està duent a terme un projecte de desenvolupament turístic sostenible local, tenint en compte les característiques i els trets identitaris d'un territori amb una llarga tradició turística