Ajuntament del Prat de Llobregat

Plaça de la Vila, 1, , Baix Llobregat

Telèfon de contacte: 934786878

Pàgina web: Web d Ajuntament del Prat de Llobregat

Correu electrònic: puige@elprat.cat

Contacte Encarna Puig Iroz.
responsable.

Programes

Serveis

 • SERVEI LOCAL D'OCUPACIO (SLO)

  El SLO és un servei especialitzat adreçat a l'orientació i a la inserció laboral de les persones aturades i de les que volen millorar les seves condicions d'ocupabilitat. S'estructura en diferents serveis:

 • FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  Es realitzen les següents actuacions:

 • ACTIVITAT ECONÃ’MICA I EMPRENEDORIA

  Els serveis de l'àmbit d'Activitat Econòmica estan orientats a l'atenció i suport a les persones emprenedores que tenen una idea de negoci o projecte empresarial i, també, a donar informació i assessorament a les empreses del municipi sobre diferents aspectes relacionats amb l'activitat empresarial.

 • Comerç, Turisme i Fira

  A partir del Pla Estratègic del Comerç del Prat de Llobregat (2010) s'estableix un Pla Operatiu anual amb l'objectiu d'assolir un model de comerç local més competitiu i més consolidat en la trama urbana, que doni resposta a les necessitats de servei i consum dels ciutadans i les ciutadanes del Prat

Projectes

 • ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA

  Cada any s'elabora un Pla de dinamització de l'Economia Social i Cooperativa al Prat de Llobregat on es concreta un Pla d'acció anual que defineix els objectius i les actuacions a realitzar.

 • PLA OPERATIU DE TURISME

  L'objectiu del Pla Operatiu de Turisme és difondre els actius naturals, patrimonials, agroalimentaris i gastronòmics del Prat de Llobregat. Tanmateix es vol promoure i donar suport a l'activitat econòmica vinculada al sector del turisme, principalment els productes agroalimentaris autòctons, la restauració i l'hostaleria. El Pla es basa en 3 línies estratègiques:

 • ACORD PER AL FORMENT DE L'OCUPACIÓ I LA REACTIVACIÓ ECONÃ’MICA

  En el marc del Pacte Local per a l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat de Llobregat s'ha establert un Pla de mesures extraordinàries per a l'ocupació i la reactivació econòmica durant l'any 2013 amb els objectius següents:

 • PROJECTE INNOVADOR. INNOVA, CREA I OCUPA

  El projecte: Baix Llobregat per a la Capacitació Empresarial, té per objectiu coordinar i complementar amb noves activitats i accions les activitats destinades a la capacitació empresarial d'ofertes i disponibles des de 14 Ajuntaments de la comarca, i amb la participació d'INNOBAIX. Les accions que estan previstes són: