Què és?

 

La Xarxa d’AODL i Desenvolupament Local (Xarxa D’AODL i DL) és una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que s'adreça a les entitats locals de Catalunya i més específicament conjunt dels professionals que treballen en l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació.

 

Des del 2010, es venen impulsant un seguit d’actuacions entre les quals destaquen accions formatives adreçades al conjunt d’AODL i de tècnics que treballen en els projectes “Treball als Barris” i “Treball a les 7 Comarques” així com les tres edicions del Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local (en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya). Alhora, també s’han dut a terme un conjunt d’assistències tècniques i l’elaboració de guies metodològiques que han permès definir i conceptualitzar els continguts de la Xarxa permetent, entre d'altres, establir les pautes de disseny i configuració de la plataforma virtual de la Xarxa d'AODL i Desenvolupament Local.  

 

La plataforma és una de les eines que permet canalitzar el conjunt d’actuacions de desenvolupament local establint-se com un espai central de relacions múltiples entre els seus actors. Alhora, vol potenciar les capacitats dels professionals, dotant-los de metodologies adequades, impulsant la creació de sistemes d’informació i proveint eines d’assistència tècnica i suport al treball d’entitats i professionals.

 

Objectius

 

La Plataforma Virtual de la Xarxa d’AODL i DL ha de permetre fer accessible el coneixement disponible acumulat relatiu a polítiques públiques d'ocupació i desenvolupament local, tot posant-lo en valor. 

 

Objectius específics:

 

  • Donar una major visibilitat al conjunt de programes i actuacions promogudes i finançades pel SOC.
  • Millorar la comunicació i interacció entre el SOC i els agents cooperadors del SOC
  • Dotar de recursos i serveis als membres de la Xarxa AODL i DL.
  • Millorar les competències dels tècnics de les entitats locals.
  • Impulsar el treball en xarxa entre el conjunt d’entitats i agents de la Xarxa AODL i DL.
  • Promoure la col·laboració, la generació i l’intercanvi de coneixements i experiències entre el conjunt de membres de la Xarxa AODL i DL.
  • Prestar assistència tècnica als membres de la Xarxa AODL i DL.
  • Facilitar la tramitació de documentació entre les entitats locals i els seus tècnics amb el SOC, reduint el temps dedicat a la gestió.

 

Qui Som?

 

L’Àrea de desenvolupament local del SOC impulsa la Xarxa d'AODL i DL amb l’objectiu de recolzar el desenvolupament de les iniciatives que duen a terme les entitats locals en matèria de desenvolupament local i ocupació al conjunt del territori, complementant les tasques de disseny i gestió dels programes de suport al desenvolupament local, “Treball als Barris” i  â€œTreball a les 7 Comarques”.

 

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/empreses/prog_desenv_local/2013/index.html