FAQ

Qu猫 茅s el programa d'Agents d'Ocupaci贸 i Desenvolupament Local (AODL)?

El Servei d鈥橭cupaci贸 de Catalunya per tal d鈥檃favorir la creaci贸, la diversificaci贸 de l'activitat econ貌mica i la generaci贸 de llocs de treball, d贸na continu茂tat al programa d'agents d鈥檕cupaci贸 i desenvolupament local (AODL). L鈥檕bjectiu del programa 茅s dinamitzar, promoure i executar, en col路laboraci贸 amb altres actors del territori com s贸n els agents socials, econ貌mics, empresarials i d鈥檃ltres, les pol铆tiques i els programes que afavoreixin la promoci贸 econ貌mica del territori d'actuaci贸, mitjan莽ant un desenvolupament socioecon貌mic generador d鈥檕cupaci贸 el m茅s integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

 

El Departament d鈥橢mpresa i Ocupaci贸 i el Servei d鈥橭cupaci贸 de Catalunya  consideren que les administracions locals tenen un paper central en el proc茅s de dinamitzaci贸 i desenvolupament socioecon貌mic del seu territori perqu猫, tant el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu 脿mbit geogr脿fic com la seva proximitat a la ciutadania, els atorguen una posici贸 privilegiada per tenir un paper determinant a l鈥檋ora d鈥檌mpulsar aquest proc茅s. Aix铆, per tal de mantenir la pres猫ncia de la figura de l'AODL en el conjunt del territori de Catalunya en l'actual situaci贸 socioecon貌mica, enguany s'obre la possibilitat de sol路licitar aquesta subvenci贸 per a noves contractacions.

 

Els AODL s贸n personal t猫cnic, titulats i titulades superiors o de grau mitj脿, que treballen a temps complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per les entitats dependents o vinculades a una administraci贸 local.

 

 

Qu猫 茅s el projecte "Treball a les 7 Comarques"?

 El Servei d'Ocupaci贸 de Catalunya (SOC), a trav茅s del Projecte 鈥淭reball a les 7 comarques鈥, promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivaci贸 econ貌mica, amb l鈥檕bjectiu d鈥檈stimular la creaci贸 d鈥檃ctivitat econ貌mica i la generaci贸 d鈥檕cupaci贸 de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioecon貌mic que afavoreixi la perman猫ncia de la poblaci贸 al territori.
 

Amb aquest objectiu, el SOC d贸na suport a les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsi脿, el Pallars Juss脿, la Ribera d鈥橢bre, el Ripoll猫s i la Terra Alta per dur a terme projectes de car脿cter integrat que combinin, en el marc d鈥檜n Pla d鈥檈xecuci贸 anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local adre莽ades a:

  • Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania.
  • Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estrat猫gics del territori.
  • Intervenir sobre les persones en situaci贸 d鈥檃tur, especialment les que conformen els col路lectius prioritaris d鈥檃ctuaci贸 d鈥檃cord amb les especificats de cada territori.

En definitiva, aquest Projecte aposta per un enfocament integrat en el qual s鈥檋an de tenir en compte no nom茅s els aspectes formatius i ocupacionals, sin贸 tamb茅 els socials, econ貌mics, ambientals, institucionals i de millora de les condicions de vida de les persones del territori. En aquest sentit, el Projecte 鈥淭reball a les 7 comarques鈥 integra cinc programes i dotze tipus diferents d鈥檃ccions de promoci贸 de l鈥檕cupaci贸 i desenvolupament local en el marc d鈥檜n 煤nic projecte d鈥檌ntervenci贸 territorial, amb l鈥檕bjectiu de permetre a les entitats locals donar suport d鈥檜na manera integrada tant a les persones com a les empreses que conformen el teixit productiu del territori.

 

Qu猫 茅s el programa de suport i acompanyament a la planificaci贸 estrat猫gica?

El Servei d'Ocupaci贸 de Catalunya (SOC), per tal d鈥檃favorir la creaci贸 i la diversificaci贸 de l'activitat econ貌mica i el manteniment i generaci贸 de llocs de treball, d贸na continu茂tat al Programa de suport i acompanyament a la planificaci贸 estrat猫gica. Aquest programa t茅 per objectiu permetre a les entitats locals, en cooperaci贸 amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d鈥檜n desenvolupament socioecon貌mic el m茅s integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible i el disseny d鈥檃ccions espec铆fiques tant per intervenir sobre les persones en situaci贸 d鈥檃tur, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estrat猫gics pel territori, mitjan莽ant accions d鈥檌dentificaci贸 de potencialitats i l鈥檃companyament i suport a les empreses de cada territori.

 

 

Qu猫 茅s el projecte "Treball als Barris"?

El Servei d'Ocupaci贸 de Catalunya, mitjan莽ant el Projecte "Treball als barris", d贸na suport de manera priorit脿ria als barris i a les 脿rees urbanes que, per les seves caracter铆stiques, requereixen d鈥檜na atenci贸 especial de l鈥橝dministraci贸 per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional. Amb l鈥檕bjectiu d鈥檈stimular-hi la creaci贸 de l鈥檃ctivitat econ貌mica i la generaci贸 d鈥檕cupaci贸, i desenvolupar un entorn socioecon貌mic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, el Projecte 鈥淭reball als barris鈥 d脫na suport a projectes de car脿cter integrat en el marc d鈥檜n Pla d鈥檈xecuci贸 anual que pot contenir fins a 4 programes i 7 tipus d鈥檃cci贸 diferents de promoci贸 de l鈥檕cupaci贸 i desenvolupament local.

 

La Carta de serveis a disposici贸 de les entitats benefici脿ries, per a la convocat貌ria d鈥檈nguany, s'adre莽a a tots els ajuntaments que tinguin aprovat el seu projecte d鈥橧ntervenci贸 Integral en barris o 脿rees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l鈥檈mpara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, sense tenir en compte l鈥檃ny de la seva aprovaci贸.