Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral - MIDIT -

Carrer del castell, 2, , Ribera d'Ebre

Telèfon de contacte: 977569030

Pàgina web: Web d Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral - MIDIT -

Correu electrònic: icendegui@idetsa.net

Contacte Izaskun Cendegui Jaques.
responsable.

Programes

Serveis

 • PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL MIDIT 2020

  El P.E. de desenvolupament econòmic s’ha elaborat davant de la necessitat, identificada pels equips públics municipals, de preveure escenaris de futur amb els seus corresponents objectius i projectes, que fossin conseqüència d’una realitat diagnosticada, d’unes idees i opinions contrastades entre els agents públics i privats del territori, amb l’objectiu de generar desenvolupament econòmic local; és a dir, es va veure la necessitat d’aconseguir un consens entre les actuacions públiques i/o privades a desenvolupar durant els propers anys, per progressar en base a un gran nexe comú: generar

 • NAU INDUSTRIAL

  La MIDIT és propietaria d'una nau de 6.000m2 aproximadament, al Polígon Industrial Les Tàpies de l'Hospitalet de l'Infant destinada a allotjar empreses amb l'objectiu de crear ocupació al territori. Actualment està disponible per al lloguer a empreses interessades.

Projectes

 • ENFORTIR LA INDÚSTRIA TURÍSTICA

  La situació geogràfica dels municipis de la MIDIT permet diferenciar dos entorns amb potencial turístic completament diferenciat i , alhora, complementari: el turisme de costa i el turisme d’interior o de natura. Considera el turisme, no com un fi en ell mateix, com a vincle de tots els sectors que giren a l’entorn del turisme i que seran els que afavoriran la prestació d’un valor afegit major per al turista visitant que arribi a aquest entorn. Ens referim als serveis relacionats amb l’allotjament, la restauració, el comerç i els serveis en general, els quals conjuntament amb les activitats pròpiament turístiques, anomenem indústria turística i, sobre aquesta globalitat,

 • TERRITORI AMB ESPECIALITZACIÓ ENERGÈTICA

  El territori de la MIDIT posseeix una elevada especialització energètica en el sector de producció. Tot plegat estableix un escenari sobre el qual es possible aprofundir i assumir nous reptes, que van desde:

 • RECONVERSIÓ AGROALIMENTÀRIA I ESPECIALITZACIÓ EN QUALITAT

  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI

 • APROFUNDIMENT EN LA INSTITUCIONALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA

  IMPLEMENTACIÓ PLA ESTRATÈGIC