Consorci Alba-Ter

C/Sant Antoni, 1, , Gironès

Telèfon de contacte: 972 40 50 91

Pàgina web: Web d Consorci Alba-Ter

Correu electrònic: gerencia@albater.org

Contacte Ponç Feliu.
responsable.

Programes

Serveis

  • Ruta del Ter

    A través de la Ruta del Ter (www.rutadelter.com).itinerari senderista i

  • Dinamització territorial

    El Consorci del Ter ha treballat durant els 14 anys des de la seva creació. en la recuperació de patrimoni cultural vinculat als usos f1uvials, en la restauració·i millora del patrimoni natural. i en accions de sensibilització de la població deis prop de 60 municipis de les ribes del Ter. En aquest sentit.

  • Projectes amb implicació de I'empresa privada

    Des del Consorci del Ter es treballa activament per buscar el recolzament de