Consell Comarcal del Vallès Oriental

c. Miquel Ricomà, 46, , Vallès Oriental

Telèfon de contacte: 938600700/2

Pàgina web: Web d Consell Comarcal del Vallès Oriental

Correu electrònic: garciage@vallesoriental.cat

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Programes

Serveis

 • Servei de Turisme

  Desenvolupament de polítiques integrades al Vallés Oriental per generar un entorn que permeti fomentar el turisme com a sector economic rellevant a la comarca, donant especial importancia a la qualitat i la promoció.

 • Servei de desenvolupament del sector agroalimentari

  impuls del desenvolupament economic i I'ocupació en el sector

 • Centre d'Estudis-Observatori

  servei d'an√†lisi i planificaci√≥ estrat√®gica de les pol√≠tiques p√ļbliques, que

 • Servei de Politiques d'Ocupaci√≥

  Execució de programes destinats a la formació i la inserció promoguts pel

Projectes

 • SICTED i Promoci√≥ tur√≠stica

  Foment de la professionalitzaci√≥ i la formaci√≥ en el sector tur√≠stico tant p√ļblic com privat. Millora de la qualitat deis establiments tur√≠stics.

 • Dinamitzaci√≥ sector agroalimentari

  Millora del sector de I'artesania alímentaria. Millora de la promoció i venda dels productes agroalimentaris. Accions formatives dirigides als productors i elaboradors per millorar el sector agrolaimentari.Promoció deis circuits curts de comercialització i la venda directa deis productes de proximitat.

 • Sistema territorial d'lnnovaci√≥-Dinamitzaci√≥ del cl√ļster de I'habitat

  Projecte adregat a les empreses del sector de I'h√°bitat del Valles Oriental:

 • Dinamitzaci√≥ de la Xarxa Transici√≥ Escola-Treball (Xarxa TET)

  Objectiu. buscar la coheréncia entre ¡'oferta formativa, les necessitats de les empreses