Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Plaça de la Vila,1, Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental

Telèfon de contacte: 937216800

Pàgina web: Web d Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Correu electrònic: sonia.bartres@santquirzevalles.cat

Contacte Sònia Bartrés Sanuy.
responsable.

Serveis

 • Servei a I'Empresa

  El productiu és el motor de desenvolupamenti impuls de l'economia del municipi.

 • Servei d'AtenCiÓ e Personee Emprenedores

  El Servei d'atenció a persones emprenedores està adreçat a aquelles persones que volen posar en marxa un negoci.

 • Servei d'OCupaCió

  Des del Servei a I'Ocupació de I'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès apostem per millorar la capacitat d'inserció laboral de totes aquelles persones

 • Servei de Comerç

  El comerciant té a la seva dìsposició tota una serie de Serveis i eines per a la millora continuada del Comerç local:

Projectes

 • Be an Entrepreneur - Sigues emprenedor

  Projecte per fomentar cultura emprenedora entre alumnes de tercer d'ESO que cursen I'optativa d‘emprenedorìa, a I'institut de Sant Quirze. Es tracta d'un programa de 16 sessions, on els alumnes amb un tècnic de perla englesa generen una idea de negocì i treballen tot el pla d'empresa.(www.escolaemprenedorsßrg)

 • Sant Quirze Actiu

  L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès posa en marxa el Programa “Sant Quirze Actiu"

 • NIT DE L'EMPRESA

  Projecte organitzat amb I'objeciiu de reconèixer la tasca de les empreses en els següents àmbits d'actuació:

 • SQ VIU L'EMPRESA

  El Centre de Desenvolupament Econòmic Can Barra amb el Programa de formació SQ Viu I'Empresa fa una ferma aposta pel teixit empresarial