Ajuntament de RubĂ­

Plaça de Pere Aguilera, 1, Rubí, Vallès Occidental

Telèfon de contacte: 935 813900

PĂ gina web: Web d Ajuntament de RubĂ­

Correu electrònic: ant@ajrubi.cat

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Serveis

 • PlanificaciĂł econòmica i de ciutat

  Un dels objectius prioritaris de l’ Ajuntament de Rubi,és incrementar la competitivitat de Rubí i les seves empreses amb l’objectiu de facilitar la reactivació econòmica de la ciutat i millorar l’ ocupablitat de les persones. En aquest sentit, la ciutat de Rubí disposa d’un Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social (ADES), que representa l’instrument estratègic que ha de guiar el desenvolupament socioeconòmic el municipi durant els propers anys.

 • PolĂ­tiques actives d’ ocupaciĂł: OrientaciĂł, FormaciĂł, InserciĂł.

  El servei que presta l’ Ajuntament de Rubí en polítiques actives d’ ocupació s’estructura en tres àmbits

 • Oficina de Serveis a l’ Empresa

  Destaquem la feina realitzada per l’Ajuntament de Rubí a través de l’Oficina de Serveis a l’Empresa oferint serveis de suport a les empreses existents en el teixit empresarial de la ciutat i informació i assessorament per a la creació i consolidació d’empreses, amb la finalitat de millorar la competitivitat de l’estructura empresarial local.

 • Sostenibilitat empresarial: Rubi Brilla

  L’objectiu d’aquest projecte és posicionar la ciutat de Rubí com un referent nacional i internacional en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials com a factor de millora de la competitivitat i millora ambiental del territori impulsant alhora el canvi de model en la ciutat i en la ciutadania. Aquesta millora de la competitivitat vindrà donada per la reducció de costos energètics, la millora de la productivitat per la implementació de processos més eficients i per la formació de professionals i la millora ambiental a través de la reducció d’emissions de CO2. També per l’ impuls de projectes a nivell de ciutat que alhora generin mercat per a les empreses d’aquest sector.

Projectes

 • Pla Director de PAE RubĂ­

  L’elaboració i implementació d’un Pla Director de PAE Rubí, correspon al desenvolupament del programa 1- Polígons Industrials de l’ADES i respon a un procés de concertació territorial entre els principals agents socioeconòmics del municipi. Així, el propi procés participatiu desenvolupament de l’ADES justifica l’acció del Pla Director de PAE Rubí

 • L’Agent Energètic Compartit: SE@

  En el marc del projecte Rubí Brilla, neix “L’Agent Energètic Compartit: SE@” , amb aquesta figura l’Ajuntament de Rubí vol impulsar l’eficiència energètica en les Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya tot implementant sistemes de gestió energètiques i executant projectes d’estalvi energètic i econòmic .

 • Finestreta Ăşnica i simplificaciĂł de trĂ mits

  Assegurar una administració de qualitat, gestionar eficientment els recursos de l’ajuntament assegurant la sostenibilitat econòmica i impulsar un projecte de millora organitzativa que permeti millorar el servei a ciutadans i empreses són actualment objectius prioritaris de mandat de l’Ajuntament de Rubí.

 • intervenciĂł territorial en processos de tancaments i deslocalitzacions empresarials

  Amb l’objectiu de potenciar el treball amb anàlisi del territori, l’ocupació de les persones afectades per l' enclau econòmic actual, interactuant als processos empresarials sobtats de reorganització i/o tancament donant suport a les persones afectades en la seva recerca de feina, l’equip de Promoció Econômica de l’ Ajuntament de Rubi posa em marxa el projecte “intervenció territorial en processos de tancaments i deslocalitzacions empresarials” que s’ emmarca a l’àmbit Desenvolupament social del territori i s’encarrega en síntesi de donar Suport a la ciutadania afectada per la conjuntura socio- laboral latent actual, fent especial atenció als col•lectius afec