Ajuntament d'Olesa de Montserrat

c/ Ample, núm. 24, Olesa de Montserrat, Baix Llobregat

Telèfon de contacte: 937 780 050

Pàgina web: Web d Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Correu electrònic: torrentpj@olesam.cat

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Serveis

 • Ocupació

 • Formació

  La finalitat de l’àrea de formació es oferir a les persones treballadores prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral, afavorint la productivitat i competitivitat de les empreses i la qualificació i promoció dels treballadors/res.

 • Comerç i Indústria

  - Les quatre línees d’actuació que desenvolupa el Servei de Comerç i Indústria presenten realitats diferents que cal diferenciar per la seva complexitat:

 • Turisme

  L'Objectiu específic del turisme local és la millora en els intruments d'Organització i gestió de la política del desenvolupament i promoció turística local, ajudant a definir els criteris i els models adequats per cada cas convirtint en la pràctica eines efectives i eficaces per al nostre municipi definint un model més adequat a les necessitats i circumstàncies actuals.

Projectes

 • Polígons Industrials

  És un instrument de diagnòstic del mercat de treball destinat a definir l'estructura productiva d'un territori determinat.