Ajuntament de Cornell脿 de Llobregat

Pla莽a de l'Esgl茅sia, 1, Cornell脿 de Llobregat, Baix Llobregat

Tel猫fon de contacte: 933 770 212

P脿gina web: Web d Ajuntament de Cornell脿 de Llobregat

Correu electr貌nic: marta.castillo@aj-cornella.cat

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Serveis

 • BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

  脡s una borsa de persones aturades que arriben al departament de forma volunt脿ria i que permet accedir a la gesti贸 d鈥檕fertes laborals (un servei de recerca i presentaci贸 de candidats de la borsa de treball municipal per a cobrir les necessitats de personal de les empreses que ens fan arribar les seves ofertes). S'atenen anualment m茅s de 3.000 persones. Serveix de punt de partida per a establir les estrat猫gies de contractaci贸 en el cas de plans d'ocupaci贸 o programes similars, pr猫via an脿lisi de les caracter铆stiques dels col路lectius m茅s significatius i la seva vulnerabilitat

 • CLUB DE LA FEINA

  脡s un servei de recolzament a la recerca activa de feina que compta amb una sala habilitada per aquest 煤s i un t猫cnic, com a m铆nim, que fa tasques de tutor-orientador. La sala del Club de la Feina compta amb recursos materials com ordinadors, tel猫fon, impressora, connexi贸 a Internet, llibres, premsa di脿ria, publicaci贸 de les ofertes de la Borsa de treball ... i suport t猫cnic per a solucionar consultes (com encarar una entrevista de treball, com respondre a un anunci de premsa...). El volum de persones ateses s'ha incrementat considerablement aquests darrers anys com a conseq眉猫ncia de la crisi, ja que cada vegada m茅s hi ha m茅s persones que necessiten un recolzament directe per a la recerca de feina

 • FORMACI脫 OCUPACIONAL

  Desenvolupament de formaci贸, destinada a personal en atur i al personal en actiu de forma conjunta, relacionada amb els sectors emergents i el Pla FIP i accions professionalitzadores en 脿rees professionals vinculades al Fitxer d鈥橢specialitats i Cat脿leg de Qualificaci贸 Professional vigent. Tres s贸n les 脿rees b脿siques de formaci贸 desenvolupades habitualment: empresa (administraci贸 i atenci贸), noves tecnologies (inform脿tica i disseny en 3D b脿sicament) i atenci贸 a les persones (脿rea assistencial i socio-sanit脿ria). En general es tracta d鈥檜na formaci贸 per aquelles persones que volen adquirir coneixements en una especialitat concreta, que volen capacitar-se per desenvolupar una professi贸 o adquirir noves compet猫ncies per una professi贸 que ja desenvolupen

 • OBSERVATORI DEL MERCAT DE TREBALL

  Elaboraci贸 d鈥檜na publicaci贸 que ofereix informaci贸 sobre dades actuals del mercat de treball local amb indicadors b脿sics com atur, contractaci贸 i poblaci贸. Encara que inicialment la publicaci贸 era trimestral des de finals del 2009 s鈥檋an elaborat informes de manera mensual, ajustats a les necessitats de cada moment

Projectes

 • DINAMITZACI脫 ECON脪MICA I LABORAL DE LES EMPRESES

  A partir de novembre del 2008, es disposa d鈥檜na t猫cnica AODL amb l鈥檕bjectiu de col鈥aborar en la realitzaci贸 d鈥檃ctuacions per a la dinamitzaci贸 econ貌mica i laboral de les empreses de Cornell脿 mitjan莽ant: el foment del coneixement dels recursos existents, captaci贸 de les necessitats, promoci贸 de l鈥檈stabliment de col鈥aboracions entre les empreses i entre aquestes i l鈥檃dministraci贸 local i altres agents socioecon貌mics ubicats al territori, aportaci贸 d鈥檈lements de reflexi贸 per a la planificaci贸 mitjan莽ant el diagn貌stic socioecon貌mic a partir del coneixement i an脿lisi dels indicadors del mercat de treball local, i el foment del treball transversal dins de l鈥

 • TREBALL ALS BARRIS: SANT ILDEFONS

  Projecte creat al 2008, amb la col鈥aboraci贸 de la Generalitat de Catalunya, que consisteix en la implantaci贸 al barri de Sant Ildefons d鈥檜n dispositiu integral d鈥檕rientaci贸 i inserci贸. Actualment consta de 3 t猫cniques i consisteix en proporcionar orientaci贸 professional als usuaris, realitzant an脿lisis de compet猫ncies i d鈥檕cupabilitat, motivaci贸 vers l鈥檕cupaci贸, acompanyament a la inserci贸, mediaci贸 laboral i prospecci贸 d鈥檈mpreses relacionades amb sortides laborals per als usuaris atesos. 脡s un projecte que s鈥檈mmarca en una estrat猫gia m茅s gran d'estructuraci贸 urbana i social al barri de Sant Ildefons for莽a avan莽ada en la qual s'han treballat temes com a l

 • PROJECTE INTEGRAL PER A L'OCUPACI脫 (PIPO)

  Consisteix en un projecte que at茅n les necessitats de la poblaci贸 aturada de llarga durada del municipi, mitjan莽ant la realitzaci贸 d'itineraris d'inserci贸 individualitzats, el treball en grup i la formaci贸 professionalitzadora com a elements per a refor莽ar l'ocupabilitat de les persones ateses, la seva dedicaci贸 i motivaci贸 ver l'ocupaci贸 i la seva adaptaci贸 al m贸n laboral a nivell de compet猫ncies professionals

 • JOVES PER A L'OCUPACI脫

  Iniciativa que combina accions d鈥檕rientaci贸 i formaci贸 i l鈥檃dquisici贸 d鈥檈xperi猫ncia professional en empreses amb la finalitat de millorar la qualificaci贸 professional de joves, majors de 18 anys i menors de 25, inscrits al Servei d鈥橭cupaci贸 de Catalunya com a demandants d鈥檕cupaci贸 no ocupats i que no han obtingut el t铆tol d鈥檈studis secundaris obligatoris (ESO). Es treballen aspectes relacionats amb les compet猫ncies claus, es realitza formaci贸 professionalitzadora en diferents mat猫ries a escollir per als joves i es completa amb l'adquisici贸 d'experi猫ncia laboral relacionada amb la formaci贸 realitzada en base a contractes de formaci贸 o d'altre tipus. Paral路lelame