Consell Comarcal de l'Anoia

Pla莽a Sant Miquel, 5, , Anoia

Tel猫fon de contacte: 938051585

P脿gina web: Web d Consell Comarcal de l'Anoia

Correu electr貌nic: immasoteras@anoia.cat

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Programes

Serveis

 • Orientaci贸 laboral

  L'entltat compta amb varis projectes que permeten oferir un servei d'orientaci贸 laboral, d'acord amb els altres serveis locals, composant un mapa comarcal d'orientaci贸 laboral totalment cobert.

 • Teixit productiu

  L'ambit d'empresa es treballa des de I'assessorament a I'emprenedoria, alhora que la relaci贸 amb I'empresa ja constitu'ida en el territori, s'estableixen relacions de cooperaci贸 en diferents sentits:

 • Qualificaci贸

  La formaci贸 茅s un deis altres eixos importants, I'entitat s'ha especialitzat en noves especialitzacions totes amb certificat de professionalitat, i vol apostar fort per I'area formativa de sostenibilitat, gesti贸 de residuos, vehicles el茅ctrics, ...

 • Cooperaci贸 territorial

  脡s un servei que oferim mitjan9ant varis projectes que ens permeten fer assessorament i treball conjunt amb varis agents territorials, tant socioecon贸mics com empresarials, com locals.

Projectes

 • Anoia Activa

  脡s un projecte integral d'ocupacl贸 i dinamitzaci贸 empresarial i territorial, co-Iiderat amb I'ajuntament d'lgualada, fet que ens ha permes aprendre a treballar com a partenariat m茅s enlla del projecte.

 • Campus motor

  Al campus motor hi conviuran la formaci贸, els serveis espaciailtzats per a les empreses, la recerca, la innovaci贸 i el desenvolupament.

 • Anoia del camp a la taula

  L'Anoia del Camp a la Taula, 茅s un projecte que t茅 per object铆u I'enfortiment del teixit empresarial del sector de productes alimentaris locals i de qualilat de la comarca de l'Anoia. Es dona suport als empresaris d'aquest sector en diversos ambits per aconseguir augmentar la competitivitat de les empreses: optimitzaci贸 de la gesti贸 empresarial, millora de la producci贸, promoci贸 i millora de la comercialitzaci贸 deis seus productes. Aquest projecte 茅s una aposta pel desenvolupament sostenible i permet donar valor afegit als productes agraroalimentaris locals, ajudant a equilibrar el territori i diversificant I'act铆vitat productiva. Aquest 茅s un sector que pot esdevenir un sector

 • Kubik

  脡s un projecte innovador en cooperaci贸 amb allres 7 territoris: AII Pened茅s, Baix Pened茅s, Garraf, L1uyan茅s, Bages, Segarra i Anoia.