Les Altres Economies de la ciutat

Existeix tot un fenomen de construcció i innovació socioeconòmica transformadora

que, tot i que, a nivell de quantitat té un pes limitat , és cada vegada més significatiu i creixent. És

difícil acotar-lo i mesurar-lo, però estimacions recents assenyalen que l’Economia Social i Solidària,

entesa com a paraigües d’aquests fenòmens transformadors, contribueix amb un 7 % al PIB de

la ciutat de Barcelona a través de l’activitat de més de 4.600 iniciatives socioempresarials.

 

Qualitativament, sobretot en els àmbits locals, el seu pes específic és encara més gran. I, de fet,

cada vegada més, aquest univers és objecte de polítiques publiques: un numero creixent de municipis

l’han incorporat a les seves àrees i programes de promoció econòmica i desenvolupament local.

L’Ajuntament de Barcelona, és capdavanter en aquest sentit, tot desenvolupant una línia de treball

específica amb rellevància política. La creació d’un Comissionat i d’una nova àrea a Barcelona Activa

específics pel foment de les economies transformadores a la ciutat, així com l’impuls d’una Xarxa

de Municipis per la Economia Social i Solidaria són mostres d’aquesta aposta política.

Any de publicaciĂł :
2016
Autor "extern" :
Ruben Suriñach Padilla
Categoria :
Entitat de la Xarxa :
Compartit per :
Francesc Xavier Soler Casanovas