Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020

L’atur és un dels principals problemes de la ciutadania de Barcelona. La crisi econòmica ha provocatuna pèrdua significativa de llocs de treball, l’ increment de l’atur i la reducció de la població activa, i la ciutat compta l’agost de 2016 amb 80.344 persones en atur registrades, xifra que supera en més de26.000 la de del mateix mes de 2007. La taxa d’atur se situa en el 13,4% de la població activa el segon trimestre de 2016, un valor que duplica el del mateix període de 2008 i supera la mitjana europea en 4,2 punts, tot i que s’ha reduït amb claredat a partir del 2013 i es manté inferior a les de Catalunya i Espanya.

Així mateix, tot i la millora recent d’alguns indicadors, el mercat de treball de Barcelona continua plantejant grans reptes en matèria de qualitat de l’ocupació, com ho reflecteixen el pes dels contractes temporals, la curta durada de molts contractes, la tendència a la reducció de salaris o l’escletxa salarial entre homes i dones.

 

A continuació es presenta una breu anàlisi de l’evolució i característiques del mercat laboral perentendre la dinàmica que ha seguit i la situació de partida amb què ens trobem i sobre la qual cal actuar amb la col·laboració dels diferents agents per fer de Barcelona una ciutat cohesionada, justa i amb oportunitats per a tothom.

Any de publicació :
2017
Autor "extern" :
Ajuntament de Barcelona
Categoria :
Entitat de la Xarxa :
Compartit per :
Francesc Xavier Soler Casanovas