Av铆s legal

Qu猫 茅s?
La plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i Desenvolupament Local (d鈥檃ra en endavant Xarxa AODL i DL) 茅s una iniciativa promoguda pel Servei d鈥橭cupaci贸 de Catalunya que ha de permetre canalitzar el conjunt d鈥檃ctuacions de la Xarxa establint-se com l鈥檈spai central d鈥檌nteracci贸. Concretament, es pret茅n potenciar les capacitats dels professionals que treballen en l鈥櫭爉bit del desenvolupament local, dotant-los de metodologies adequades, impulsant la creaci贸 de sistemes d鈥檌nformaci贸 i proveint eines d鈥檃ssist猫ncia t猫cnica i suport al treball d鈥檈ntitats i professionals que permeti impulsar la cooperaci贸 i la creaci贸 de sinergies entre les estructures de promoci贸 econ貌mica i ocupaci贸 d鈥檃rreu del territori amb el SOC.


脷s de la plataforma virtual i acceptaci贸 de les condicions de funcionament
Les condicions que es detallen a continuaci贸 fan refer猫ncia al funcionament de la plataforma virtual de la Xarxa d'AODL i DL, accessible a trav茅s de l'adre莽a http://xarxadl.oficinadetreball.cat/, que la Generalitat de Catalunya posa a disposici贸 al conjunt de professionals que treballen en l鈥櫭爉bit del desenvolupament local.


Les dades d'identificaci贸 de l'entitat gestora de la Plataforma virtual s贸n les seg眉ents:
脌rea de Desenvolupament Local
Subdirecci贸 general de Pol铆tiques Actives
Servei d'Ocupaci贸 de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupaci贸
Generalitat de Catalunya
Llull, 297, 5猫
08019 Barcelona

Qu猫 ofereix?
La plataforma virtual de la Xarxa d'AODL i DL ofereix una s猫rie d'eines de participaci贸 en l铆nia per trobar i compartir informaci贸 i experi猫ncies en una comunitat virtual de professionals de l鈥櫭爉bit del desenvolupament local.
Aquestes eines permeten treballar en grup, crear i gestionar coneixement distribu茂t, fer contactes, donar-se a con猫ixer i comunicar-se en xarxa.

Com funciona?
La Plataforma virtual XARXA d'AODL i DL est脿 estructurada de la seg眉ent forma:

 

 • Espai informatiu: espai destinat a oferir informaci贸 sobre el SOC i altres informacions de tipus institucional. S鈥檌nclou un apartat per a not铆cies, un mapa del desenvolupament local a Catalunya, una Linkoteca i el Newsletter.
 • Espai relacional: espai destinat a l鈥 intercanvi d鈥檌nformaci贸 i a la interacci贸 entre els diferents usuaris de la plataforma virtual (debats, grups de treball, programaci贸 d鈥檃ctivitats, espai de qui 茅s qui, etc.).
 • Espai de coneixement: espai on es recullen totes les informacions i documents d鈥檜tilitat per millorar les compet猫ncies capacitats dels usuaris. Tamb茅 compr猫n un espai de consultes que compr猫n tasques d鈥檃ssist猫ncia t猫cnica centrades en el suport i assessorament puntual als t猫cnics i entitats.

 

Quan un usuari es converteix en membre de la xarxa, obt茅 permisos per accedir als continguts espec铆fics relacionats amb el seu rol. L'aprovaci贸 tant d'usuaris com de continguts ser脿 responsabilitat de l'equip d'administradors del lloc, 茅s a dir, t猫cnics adscrits a l鈥櫭rea de desenvolupament local del SOC

Condicions d'acc茅s i 煤s
L'acc茅s a la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL i la seva utilitzaci贸 (s'entenen tamb茅 els seus serveis i continguts) suposa l'acceptaci贸 de les condicions establertes en aquest av铆s legal.


En conseq眉猫ncia, 茅s necessari que l'usuari llegeixi atentament les condicions establertes en aquest av铆s legal.


Els debats habilitats a la Plataforma virtual poden ser p煤blics (d'acc茅s lliure per貌 d鈥檜tilitzaci贸 restringida als usuaris registrats) o privats (d鈥檃cc茅s exclusiu a usuaris registrats). L'acci贸 de donar-se d'alta a un debat pot estar oberta (a trav茅s d鈥檜n auto registre) o controlada (nom茅s per invitaci贸 expressa dels administradors del debat).


Els usuaris no registrats (visitants) podran accedir nom茅s a serveis p煤blics b脿sics (els que els administradors hagin determinat): navegar per les pantalles de presentaci贸, llegir documentaci贸 i novetats nom茅s de les eines que s'hagin definit com a p煤bliques. En cap cas podran interactuar en cap dels apartats de la plataforma virtual com a usuaris no registrats.


Els usuaris registrats disposen de serveis espec铆fics com l'espai personal (on es poden gestionar el perfil personal), els grups, i les eines de treball i debat que s'hagin definit com a privades.


Quan un usuari 茅s donat d'alta, rep un correu electr貌nic amb la URL per accedir a la Plataforma virtual. Nom茅s ha de fer clic en aquesta URL i accedir al seu perfil d鈥檜suari. Un cop dins, haur脿 d鈥檈stablir la seva contrasenya a l鈥檈spai personal. A partir d'aquest moment, l'usuari poder comen莽ar a gaudir dels serveis privats. L'identificador d'usuari (ID) i la contrasenya s贸n 煤niques per a tota la Plataforma virtual i permeten accedir a tots els serveis per als quals l'usuari tingui privilegis.


Els SOC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment, la presentaci贸, configuraci贸, serveis i continguts de la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL, aix铆 com tamb茅 les condicions requerides per a accedir i utilitzar la plataforma virtual.

脷s correcte de la Plataforma virtual i dels serveis. Obligacions de l'usuari
No est脿 perm猫s l'acc茅s i utilitzaci贸 de la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL als menors d'edat.
En el cas que sigui necessari, l鈥檜suari haur脿 de proporcionar informaci贸 vera莽, completa i pertinent sobre la seva persona i/o entitats/empresa, i d'actualitzar aquesta informaci贸. En cas contrari, el SOC es reserva el dret unilateral a suspendre'n l'acc茅s o l'煤s.

L'usuari s鈥檋a de comprometre a utilitzar la Plataforma virtual (quan ens referim a la mateixa s'ent茅n tamb茅 els seus serveis i continguts) de conformitat amb la Llei, amb aquestes condicions generals i les particulars dels serveis concrets, i a no emprar-los a t铆tol enunciatiu no limitatiu, per tal de:

 

 • Realitzar activitats il路l铆cites o il路legals, contr脿ries a la bona fe, la moral, l'ordre p煤blic.
 • Realitzar activitats, i en particular difondre informaci贸, que violin els drets de tercers, com el dret a la propietat intel路lectual i industrial, a la intimitat, a l'honor, a la pr貌pia imatge, al secret en les comunicacions o de la informaci贸 institucional, a la protecci贸 de dades de car脿cter personal, o qualsevol altre, de conformitat amb la legislaci贸 aplicable a cada moment;
 • Destruir, alterar o inutilitzar la Plataforma virtual, els sistemes inform脿tics del SOC, de les administracions p煤bliques en general o de tercers usuaris.
 • Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i contrasenya, o suplantar-ne la identitat d'un altre, de les administracions p煤bliques o d'un tercer.
 • Difondre continguts de naturalesa discriminat貌ria per ra贸 de ra莽a, sexe, ideologia, salut, religi贸 o creences, o de qualsevol altre mena.
 • Realitzar pr脿ctiques d'inundaci贸 de correu (spamming) i, en general, difondre publicitat no sol路licitada o autoritzada, material publicitari, 'correu brossa', 'cartes en cadena', o de qualsevol altre mitj脿 d'informaci贸.
 • Vulnerar la confidencialitat de la informaci贸 que, per ra贸 de l'acc茅s a la plataforma virtual, l'usuari hagi pogut con猫ixer.
 • Violar els drets fonamentals i les llibertats p煤bliques reconegudes a la Constituci贸, els tractats internacionals i en la resta de legislaci贸.
 • Introduir dades especialment protegides o que permetin saber dels perfils de les persones, 茅s a dir, dades de car脿cter personal que impliquin mesures de seguretat de nivell mig o alt.

 

Sense perjudici del que sigui aplicable, el SOC es reserva el dret a impedir la transmissi贸, 煤s i difusi贸 d'informaci贸 que contravingui el disposat en aquest av铆s legal.

Propietat intel路lectual i industrial de la plataforma virtual
El disseny, l'ordenaci贸, i el muntatge de la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL s贸n propietat exclusiva del SOC i, es troba protegida per la normativa aplicable en mat猫ria de propietat intel路lectual i industrial. Tanmateix, els programes i aplicacions utilitzats en el 煤s i funcionament de la Plataforma virtual, aix铆 com els seus continguts, s贸n propietat dels seus autors segons s'indica en cadascun. Per defecte, s'entendran propietat exclusiva del SOC.


Els usuaris es comprometen a no fer 煤s dels continguts fora del marc previst pels seus titulars, especialment pel previst a l'av铆s de reserva corresponent i a la llic猫ncia adjunta que indiqui els usos dels mateixos. En aquest sentit, es recomana als usuaris que indiquin les condicions de la llic猫ncia que hagin de regir els continguts que aportin a la Plataforma virtual.


En tot cas, i com a m铆nim, l'usuari haur脿 de poder cedir i garantir al SOC, de manera no exclusiva, de forma indefinida i per a tots el territoris del m贸n, els drets de reproducci贸 i de comunicaci贸 p煤blica sobre els continguts, perqu猫 puguin ser reprodu茂ts i publicats pel SOC a la plataforma virtual.


En cas que no s'indiqui el contrari, s'entendr脿 que l'usuari no pot reproduir, copiar, vendre, publicar, exhibir, posar a disposici贸, comunicar p煤blicament, distribuir, traduir, transformar o modificar, sense l'autoritzaci贸 expressa dels titulars dels corresponents drets de propietat intel路lectual o industrial, tant de la plataforma virtual com dels seus continguts.

Protecci贸 de dades de car脿cter personal
EL SOC garanteix als usuaris de la Plataforma virtual la confidencialitat de les dades personals d'acord amb la Llei org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci贸 de dades de car脿cter personal.


Les dades personals s贸n recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat "Subvencions del SOC". Les dades que se sol路liciten s贸n les estrictament necess脿ries, adequades i pertinents per a aquesta finalitat.


Les dades poden ser cedides a institucions i organismes de car脿cter oficial i administracions p煤bliques per fer tractaments estad铆stics.


L'貌rgan responsable del fitxer 茅s la Subdirecci贸 General de Pol铆tiques Actives d鈥橭cupaci贸 del Servei d'Ocupaci贸 de Catalunya, qui implementa les mesures de seguretat corresponents.


L'usuari pot exercir els drets d'acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 adre莽ant-se a la Subdirecci贸 General de Pol铆tiques Actives d鈥橭cupaci贸 del Servei d'Ocupaci贸 de Catalunya: Llull, 297, Barcelona (08019).

Per la mateixa finalitat del portal, la Generalitat de Catalunya no garanteix el control i validaci贸 pr猫via de les informacions, opinions, manifestacions i resta de continguts que l'usuari volunt脿riament faciliti als diferents espais de la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL (not铆cies, grups,debats o a tercers que puguin afectar-lo a ell mateix o a altri). 脡s per aquest motiu que, a tenor del que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic, el responsable d'aquesta plataforma virtual queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de la utilitzaci贸 per part dels usuaris que sigui contr脿ria a l'estipulat en aquest av铆s legal.

Responsabilitats per virus, errors i continu茂tat del servei
Dins del perm猫s per les normes d'obligat compliment, la Generalitat de Catalunya no garanteix:

 

 • La continu茂tat i disponibilitat d'aquesta Plataforma virtual
 • L'abs猫ncia de virus o elements an脿legs que poguessin causar danys o alteracions al sistema inform脿tic de l'usuari, ja sigui per l'acc茅s o l'煤s de la Plataforma virtual els seus serveis, o els seus continguts
 • La idone茂tat i licitud de les actuacions realitzades sobre la base de la informaci贸 o continguts de tercers que es faciliten en la Plataforma virtual 
 • La idone茂tat i licitud de la informaci贸 darrera dels enlla莽os de la Plataforma virtual que dirigeixen a altres p脿gines gestionades per tercers

 

Qui utilitza aquesta Plataforma virtual ho fa sota la seva responsabilitat i pel seu propi compte i risc. En la mesura permesa per la Llei, la Generalitat de Catalunya no es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats. L'usuari ser脿 responsable de revisar que la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL o els seus continguts siguin adients i estiguin lliures de qualsevol element lesiu, com ara virus i altres anomalies que poguessin causar dany.

Informaci贸 t猫cnica i "galetes"
Quan l'usuari es connecta a la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL, l'ordinador central reconeix autom脿ticament la seva adre莽a IP, dia i hora d'entrada i navegaci贸 per les p脿gines de la plataforma virtual, amb la finalitat de poder servir als seus interessos i responent a les peticions que es formulin en cada etapa dels serveis. A m茅s, s'utilitzen les galetes per proporcionar serveis de comunicaci贸 personalitzada, instal路lant-les autom脿ticament a l'ordinador de l'usuari. Cap de les galetes emmagatzema dades personals sin贸 solament les dades t猫cniques necess脿ries per proporcionar els serveis de la Plataforma virtual.


Autenticitat de la informaci贸 administrativa
La informaci贸 administrativa facilitada a trav茅s de la plataforma virtual de la Xarxa d鈥橝ODL i DL no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l'edici贸 impresa dels quals 茅s l'煤nic instrument que en d贸na fe de l'autenticitat i contingut.